Her finder du ordensreglement for ejendommene hos Paabøl Ejendomme

Dette er de overordnede ordensreglement, men gennemlæs din lejekontrakt som gælder for netop den ejendom du bor i.

Ordensreglement

Husholdningsaffald, glas og papir skal afleveres i de dertil indrettede affaldsbeholdere. Storskrald må ikke henstilles uden der er bestilt afhentning. Afhentning i Randers bestilles HER og i Vejle bestilles det HER.  Når der er bestilt afhentning, kan storskraldet stilles på fortovet aftenen før afhentning. Er affaldet ikke sorteret vil det ikke blive medtaget.

Det er tilladt at benytte ejendommes have/gård areal. Efter brug, skal du rydde op efter dig selv. I ejendommens gård/have må der ikke permanent henstilles krukker, trampoliner, sandkasser mv. Dog må havebord og stole være fremme, hvis de ikke er til gene for vedligeholdelse af området. Der må ikke henstilles noget i gennemgange og porte.

For at undgå fugtdannelser og svampeangreb, og deraf følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling, skal du sørge for at lufte godt ud. Lav derfor gennemtræk i lejligheden 5-10 minutter minimum 3 gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen, når du har været i bad eller laver mad.

 

Tør altid kondens af vinduerne, og stil møbler 5 cm fra kolde ydervægge. Stil ikke noget foran radiatorene, da føleren på radiatoren hurtig vil tro at der er det ønskede varme i hele rummet. Hold endvidere ventilerne i vinduer, køkken og badeværelse åbne. Sørg også for at holde en minimumstemperatur på mindst 20 grader i alle rum i lejligheden, dog anbefaler vi 20-22 grader på badeværelset.

 

Se mere om god indeklima HER.

Paraboler må ikke sættes op hos Paabøl Ejendomme.

Musik og anden støjende underholdning må ikke finde sted efter kl. 23.00. Inden dette tidspunkt må musik og anden støjende underholdning forekomme på et niveau, som ikke er til væsentlig gene for ejendommenes øvrige beboere.

 

Boremaskiner og andre støjende former for værktøj må ikke anvendes efter kl. 20.00.

Alle trappearealer i ejendommene skal holdes fri for cykler, barnevogne og andet løsøre som flasker, fodtøj, affald m.v.

Du/I er velkommen til at benytte det af Paabøl Ejendomme anviste fællesvaskeri. Hvis det er muligt at reservere tid, er det vigtigt at reserverede tider respekteres. Vaskeriet skal altid efterlades ryddeligt og rengjort. Vaskerierne må benyttes i tidsrummet kl. 07.00-22.00.

Barnevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i trappeopgange eller i gennemgange og porte.

Det administrative hos Paabøl Ejendomme

Ullerup Ejendomsadministration

Vi har hyret Ullerup Ejendomsadministration til at tage sig af alle vores administrative opgaver.